شهاب توشه

چراغ خیابانی صدف

SADAF Street Light

چراغ خیابانی صدف

در چراغ‌های خیابانی با منبع نوری LED از نوع COB، تمام منبع نور در یک نقطه متمرکز شده است و نور به کمک یک لنز و زاویه‌ای بزرگ به صورت نامقارن در دسترس قرار می‌گیرد.

̊ 130-˚80

COB

85%

50000h

50-60Hz

≥ 0.90

˚50+~˚30-

IP65

در چراغ‌های خیابانی با منبع نوری LED از نوع COB، تمام منبع نور در یک نقطه متمرکز شده است و نور به کمک یک لنز و زاویه‌ای بزرگ به صورت نامقارن در دسترس قرار می‌گیرد.

رنگ نور

دانلود

استانداردها و گواهینامه‌ها

کاربردهای چراغ خیابانی صدف

روشنایی کوچه‌ها

روشنایی خیابان‌ها

روشنایی معابر

ویژگی ها :

پیمایش به بالا