شهاب توشه

خدمات راهکارهای روشنایی

ضرورت تامین روشنایی و اهمیت نورپردازی در زندگی امروزی موجب گردید شرکت شهاب توشه نسبت به ارائه خدمات تخصصی در حوزه مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه روشنایی و نورپردازی توسط متخصصین مجرب اقدام نماید. خدمات مورد نیاز در بخش‌­های محوطه‌­ها، معابر، سالن­‌های تولید، نورپردازی و روشنایی قابل ارائه است.

واحدهای صنعتی و سالن‌های تولیدی

واحدهای صنعتی و سالن‌های تولیدی

بیشتر

روشنایی داخلی

روشنایی داخلی

بیشتر
پیمایش به بالا